Bông Hồng Dâng Mẹ Nhạc: Giác An Thơ: Chân Y Nghiêm   Từ thuở sơ sinh con bé bỏng ra đời Kìa tiếng tu oa con thơ đang đòi mẹ…

  Bài hát: Phật Đản Ca  Tác giả: Lê Minh Hiền Trình bày: Võ Thu Nga Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng Hát ca…