Gia Tài Của Mẹ Tác giả: Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Trình bày: Ca Sĩ Khánh Ly Một ngàn năm nô lệ giặc tầu một trăm năm đô hộ giặc tây…

  Lời Mẹ Ru Tác giả: Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Trình bày: Khánh Ky Lời mẹ ru con đến những khu vườn Ru con trưa nắng ( i…i… a) Trong…