Tìm hiểu Công Đức, Phước Đức PT. Quảng Chánh Tâm Dẫn nhập Những phật tử nào thường đi chùa thì không có người nào mà không biết công đức và…

167. “Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi, Nhờ thắng trí tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi mình.” 168. “Nỗ lực, chớ phóng dật! Hãy sống theo…

Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà 179. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai…

VÔ THƯỜNG By Nguyễn Văn Đông Ðêm đêm nghe bước thời gian nhẹ lướt Từng sợi rơi rơi như trả cho đời Từng hạt sương sa trên lá trên hoa…