Dalai Lama Quotes   “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” – Dalai Lama “Happiness is not something ready made. It…

108 LỜI DẠY CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA Hong Phong chuyển ngữ Nhà xuất bản Hồng Đức 2014 Lời Tựa 108 lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom…

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ Om Mani Padme Hum – Án Ma Ni Bát Di Hồng Đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng Hồng Như Việt dịch Trì tụng Lục Tự Đại…