167. “Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi, Nhờ thắng trí tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi mình.” 168. “Nỗ lực, chớ phóng dật! Hãy sống theo…

Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà 179. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai…

ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY NHỮNG GÌ Hòa thượng WALPOLA RAHULA – Thích Nữ Trí Hải dịch (1998) Nguyên tác: “What The Buddha Taught” MỤC LỤC Chương I: Thái độ tinh…

34 Buddha Picture Quotes To Soothe The Mind, Body & Soul   You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection. – Buddha No…