Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2018, Chùa Đại Bi tại thành phố Plano đã tổ chức Trại Hè: “Dallas Summer Retreat for Young 2018”, dành cho các em thanh…

    Trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2018 (tức 30 Tết) vào lúc 11:45pm, tại Chùa Đại Bi, thành phố Plano,…