Thần Chú Đại Bi là một bài chú rất phổ biến trong kinh tụng Phật giáo, được tụng khi bắt đầu các khoá lễ. Ngoài ra, Chú Đại Bi còn…

Hòa trong không khí tưng bừng chào đón Đại Lễ Vu Lan, sáng Chủ Nhật, ngày 03 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 7 năm Đinh Dậu), Chùa…