Trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2018 (tức 30 Tết) vào lúc 11:45pm, tại Chùa Đại Bi, thành phố Plano,…

Thần Chú Đại Bi là một bài chú rất phổ biến trong kinh tụng Phật giáo, được tụng khi bắt đầu các khoá lễ. Ngoài ra, Chú Đại Bi còn…