Thư Mời NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA Ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ, Thái Tử Tất  Đạt Đa đản sanh, một bậc vĩ nhân xuất…