Khúc Quê Em va gàu vào giếng khuya gọi ngàn đêm thức giấc bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời ngọn gió thức ngoài đường chập chùng…

Ca Dao (sưu tầm) ———— Chung tay xây dựng đạo tràng Thương yêu, đoàn kết ngày càng tiến tu Trăng còn lúc tỏ lúc lu Tình yêu đạo pháp ngàn…

Xin Cha Mẹ Cho Con ======= Xin cha mẹ hãy cho con tình thương mến Để ngày mai con đến với cuộc đời Thế gian dù nhiều lệ đắng tuôn…