Sinh hoạt Thông báo

Dharma Class for the Youth (Sunday @ 9:00AM – 11:00AM)

sen 9

 

THÔNG BÁO

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Thưa Quý phụ huynh Phật tử,

Để đáp ứng nhu cầu học Phật Pháp của các cháu lớp Việt Ngữ, chúng tôi xin thông báo:

Ngày 3 tháng 6 năm 2018, tại Chùa Đại Bi sẽ chính thức mở lớp dạy Phật Pháp căn bản (basics).

Thời gian:

 • Chủ Nhật hằng tuần từ 9:00am – 11:00am

Các lớp:

 • Lớp nhỏ từ 6 – 11 tuổi
 • Lớp lớn từ 12 – 19 tuổi

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh và tiếng Việt

Người hướng dẫn:

 • Thầy Thiện Đức
 • Chú Thiện Trí
 • Các cô giáo dạy Việt Ngữ

Kính mong quý vị phụ huynh cho con em mình đến Chùa học Phật Pháp.

***************************************************************************

ANNOUNCEMENT OF A NEW DHARMA CLASS

Nammo Shakyamuni Buddha

Dear Parents,

To fulfill the demand of helping our children learn Vietnamese, and to familiarize with the Buddha’s teachings, we are announced to announce:

On June 6th , 2018, Dai Bi Buddhist Temple will open Dharma class for the Youth.

Time:

 • Sunday @ 9:00Am – 11:00AM

Classes:

 • Kid: 6 to 11 years old
 • Teen: 12 to 19 years old

Guiding Teachers:

 • Thầy Thiện Đức
 • Chú Thiện Trí
 • Các cô giáo dạy Việt Ngữ

We hope that you will allow your children come and study Buddhism.

To enroll:

Student full name:………………………………………………………………………………………………

Parents name:………………………………………………………………Signiture:……………………..

 

Sincerrely,

ĐĐ. Thích Thiện Đức

 

Post Comment