Hình ảnh Hình Chùa Đại Bi Phật Sự Chùa Đại Bi Sinh hoạt

Lễ Tưởng Niệm Chung Thất Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Chơn

Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam, là một bậc Ân Sư vô vàn khả kính. Ngài đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, Việt Nam.

Để tưởng niệm công hạnh lớn lao mà ngài đã suốt đời cống hiến cho Đạo Pháp, cho Dân Tộc, và cho bao thế hệ của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, nhân tuần chung thất của Ngài, Chùa Đại Bi tại thành phố Plano, Tiểu bang Texas đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm vào lúc 7:00 PM, ngày thứ Bảy, 13 tháng 1 năm 2018.

BBT Daibitemple.org

Sau đây là những hình ảnh được ghi lại:

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 21

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

H 13

H 14

H 19

H 16

H 17

H 18

H 20

H19

H 15

 

 

Post Comment