Âm Nhạc

Nhạc Phật Đản – Rằm Tháng Tư

phat dan 13

Bài hát: Rằm Tháng Tư

Sáng tác: Nguyên Từ

Ca sĩ: Mộng Thu

Rằm tháng tư, rằm tháng tư.
Múa hát ca reo vang.
Đức Thế Tôn giáng trần.
Rằm tháng tư, rằm tháng tư.
Thế giới trong mộng lành, thống nhất trong một ngày.

Á! A! A! A!
Bầy chim vui hót mừng, trầm hương bay khắp trời.
Á! A! A! A! Hào quang soi khắp nơi, trần gian đang sướng vui

Rằm tháng tư, rằm tháng tư
Ánh sáng đức Thế tôn chiếu sáng cho muôn loài.
Rằm tháng tư, đời thắm tươi
Hát khúc ca huy hoàng dưới bóng trăng Đạo vàng

Post Comment