Sinh hoạt Thông báo

Chương Trình Trại Hè cho Tuổi Trẻ/ Dallas Summer Retreat Program for Young 2018

DALLAS SUMMER RETREAT FOR YOUNG 2018

Trại Hè Cho Tuổi TrẻChùa Đại Bi, Plano TX 75074

********

THỨ SÁUAUG 03, 2018

 • 8:00 Am: Check-In – Gia Nhập Trại
 • 9:30 Am: Welcoming Message and Orientation – Khai Mạc
 • 11:00 Am: Grouping & Icebreaker Activities – Phân Nhóm Và Sinh Hoạt Làm Quen
 • 11:30am: Lunch Time in Mindfulness – Cơm Trưa Trong Chánh Niệm
 • 12:30pm: Walking and Chanting – Kinh Hành Niệm Phật
 • 1:00pm: Quiet Time or Napping – Nghỉ Ngơi Trong Yên Lặng
 • 2:00pm: Introduce Meditation & Chanting – Tập Thiền, Tụng Niệm
 • 4:00pm: Dharma Workshops – Sinh Hoat Phật Pháp
 • 5:30pm: Team Activities
 • 6:30pm Dinner – Cơm Chiều
 • 7:00pm: Group Meeting – Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ
 • 8:30pm: Cell Phone Time and Personal Hygiene
 • 10:00pm: Bell Chants and Practice Meditation – Hô Chuông Thiền Tập
 • 10:30pm: Bed Time – Nghỉ Ngơi

THỨ BẢY – AUG 04, 2018

 • 6:20am: Morning Bell Chanting – Hô Chuông Đại Hồng
 • 7:00am: Practice Touching the Earth & Mediation – Khóa Lễ Sáng
 • 7:30am: Morning Exercise – Thể Dục
 • 8:00am: Breakfast – Điểm Tâm
 • 8:40am: Cleaning Up Camp-Ground – Chấp Tác
 • 9:00am – 2:00pm: Activities in Park
 • 11:30pm: Lunch in Mindfulness – Cơm Trưa Chánh Niệm
 • 12:45pm: Chanting Walking – Thực Tập Kinh Hành
 • 1:15pm: Circle and Check Rolls, then start leaving the Park
 • 2:00pm: Breaktime with Team – Sinh Hoạt Nhóm
 • 3:00pm: Dharma Discussions – Thảo Luận Phật Pháp
 • 5:00pm: Rehearsal for Performance in That Evening – Tập Văn Nghệ
 • 6:30pm: Dinner – Cơm Chiều
 • 7:30pm: Performing Got Talent Show – Đêm Vui Văn Nghệ
 • 10:30pm: Bell Chanting and Meditation – Hô Chuông Thiền
 • 10:50pm: Bed Time – Nghỉ Ngơi

CHỦ NHẬT – AUG. 05, 2018

 • 6:30am: Wake-Up Bell – Hô Đại Hồng Chung
 • 7:00am: Practice Touching the Earth and Mediation – Lễ Phật và Thiền
 • 8:00am: Exercise, Breakfast, and Walking Meditation
 • 9:30am: Dharma Discussion in Questions-Answers – Pháp Đàm
 • 11:30am: Join the Sunday Community – Tụng Kinh Cùng Đại Chúng
 • 12:30pm: Lunch – Cơm Trưa Quá Đường với Đại Chúng
 • 2:30pm: Appreciation and Feedback in Each Team
 • 3:30pm: Getting Ready for Home and Cleaning Up – Dọn Dẹp Trại
 • 4:00pm: Final Meeting & Award Appreciations – Chia Sẽ, Phát Thưởng
 • 5:00pm: Closing Ceremony – Hoàn Mãn

 

1466044122_1

 

Post Comment