Phật Sự Chùa Đại Bi Sinh hoạt

Tết Trung Thu tại Chùa Đại Bi (Sept. 22, 2018)

Tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018, tại Chùa Đại Bi, thành phố Plano, Thầy Thiện Đức đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu 2018 cho các em nhỏ ở cộng đồng Dallas tại Chùa Đại Bi. Sau đây là một vài hình ảnh được ghi lại:

TT 1

TT 2

TT 4

TT 3

Post Comment