Phật Pháp

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Lời Tựa Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh,…
BÁT CHÁNH ĐẠO

Oai Nghi Của Một Người Phật Tử

Ba Pháp Ấn

100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập1)

CÁC NGHI THỨC

Dược Sư Kinh Sám

  Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu…

Tiếng chuông Đại Hồng Chung

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế – Phần 2

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế – Phần 1

Sinh hoạt

Thư Mời Rằm Hạ Nguyên

Ngày Y Tế Phục Vụ Cộng Đồng tại Chùa Đại Bi – 10/20/2019

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019, Chùa Đại…
Sinh hoạt Lớp Việt Ngữ – Sun, 10/20/2019

Sau đây là một vài hình ảnh sinh hoạt lớp…

VIDEO/AUDIO

Thông báo

Thư Mời Rằm Hạ Nguyên

Âm Nhạc

Bài hát: Bông Hồng Dâng Mẹ

Bông Hồng Dâng Mẹ Nhạc: Giác An Thơ: Chân Y Nghiêm   Từ thuở sơ…

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…