Phật Pháp

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Lời Tựa Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh,…
BÁT CHÁNH ĐẠO

Oai Nghi Của Một Người Phật Tử

Ba Pháp Ấn

100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập1)

CÁC NGHI THỨC

Dược Sư Kinh Sám

  Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu…

Tiếng chuông Đại Hồng Chung

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế – Phần 2

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế – Phần 1

VIDEO/AUDIO

Thông báo

Thư Mời Tết Trung Thu năm 2019

Thư Mời Tết Trung Thu năm 2019 Nam Mô A Di Đà Phật    …

Âm Nhạc

Vô Thường

VÔ THƯỜNG By Nguyễn Văn Đông Ðêm đêm nghe bước thời gian nhẹ lướt Từng…

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy Y…